LA NOSTRA VISIÓ

Compartir el missatge de Jesús amb un món que necessita una nova esperança. El nostre desig és que molta gent conega a Crist. Com a comunitat cristiana, en Nueva Esperanza Church volem crear "una llar" en el qual no importa d'on vingues, com siga la teua fe, rerefons sociocultural, edat o estil de vida, pugues tindre una trobada amb Déu, conéixer al teu Creador i el teu propòsit en aquesta vida mitjançant l'Evangeli, la Bona Notícia de Jesucrist que produeix una esperança permanent que mai et desil·lusionarà.

Aquesta és la visió que Déu ens ha donat, i si vols ser part d'ella eres benvingut, aquesta és la teua casa.

Public Speaker
Counseling Group
Kids in Church

I aquesta esperança no ens defrauda, perquè Déu ha vessat el seu amor en el nostre cor per l'Esperit Sant que ens ha donat. - Romans 5:5